History of Animal Rendering – Destructie Part 1

 

Why do the Dutch the term “destruction” for both animal rendering aswell as destroying?

As you know is the rendering of cat.1 material not destroying it but processing it to usefull and harmless biofuels for by example powerplants.

The term “destruction” is derived from the Latin “destruere” what is composed from the prefis “de-“ and “struere”. The last means building up but with the prefix it means  te opposed   building down.

The Dutch uses the term destruction for animal rendering because it comes from the legislation of the 1920s about condemned meat, live-stock and carcasses. This legislations privided that this material has to be collected to make it non-hazardous and unfit for use as food or it had to be destroyed. This destroying had to be done only in special by law dictated ways by burning, burrial or in a chemical manner with acid or lye.

Making it non-hazardous and unfit for use as food is provided to be done in a “destructor”. Here the Dutch law bracketed together the term destroying and the term making non-hazardous and unfit for use as food. In the language of the people soon became used the word “destruction” for both destroying as well as animal rendering

The next time I will tell you about the words used for animal rendering in other languages.

Waarom is “destructie” eigenlijk een verkeerd woord voor het verwerken van afgekeurd vlees kadavers?

Hier in Nederland gebruiken we nog steeds het woord “destructie” voor het verwerken van  afgekeurd vlees en kadavers. Die worden helemaal niet (meer) vernietigd door ze zomaar te verbranden. Dit dierlijk afval wordt tegenwoordig omgezet in onschadelijke vaste en vloeibare biobrandstoffen voor bijvoorbeel energiecentrales of cementovens.  Het enige dat wel vernietigd wordt, zijn de ziekteveroorzakers en de rotting.

“Destructie” komt van het Latijnse “destruere”. Het is samengesteld uit het voorvoegsel “de-“ en het hoofdwoord “struere”.  “Struere” is “bouwen” of “maken”. Het voorvoegsel “de” maakt het geheel tot juist het tegenovergestelde.  “De-struere” is dus letterlijk eigenlijk “ont-bouwen” en weer omzetten in de samenstellende delen. Het bestaande woord  “weer afbreken” voldoet nog het beste.

Waarvan dan toch het woord “destructie” voor het omzettingsproces van afval naar brandstof?
Dat woord is afkomstig uit de Vleeschkeuringwet en de Veewet van de in de jaren twintig van de vorige eeuw. Daarin stond, dat afgekeurd vlees, vee en kadavers moesten worden verzameld, voor voedsel onbruikbaar en onschadelijk worden gemaakt of worden vernietigd.

Het vernietigen moest op voorgeschreven manieren gebeuren door verbranden, bewerken met zuur of loog of door met ongebluste kalk begraven na overgieten met met petroleum, carbol of teer.

Het onbruikbaar en onschadelijk maken moest door “destrueren”in een “destructor” gebeuren.

Vernietigen en onbruikbaar maken werden in deze wetten in één adem genoemd. In de volksmond werden al gauw niet alleen het onbruikbaar en onschadelijk maken maar ook het vernietigen van afgekeurd vlees en kadavers  “destructie” genoemd.

Welke woorden ze in andere landen hiervoor gebruiken en hoe het onbruikbaar en onschadelijk maken ging en nu gaat, vertel ik een andere keer.

Afbeelding

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s